Ortopedik cerrahi

Gerek basit kırıklar gerekse komplike kırıklar polikliniğimizde konusunun uzmanı hekimler tarafından inhalasyon anestezisi eşkliğinde ve tamamen ortopedik ameliyata uygun ekşipmalar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.


Kalça çıkığı ameliyat tekniklerinden olan TPO (triple pelvic osteotomy), dirsek kırıkları gibi zorlu vakaların yanı sıra yanlış kaynayan kırıkların düzeltilemesine yönelik operasyonlar ve ekternal fiksatör uygulamaları da rutin olarak gerçekleştiriğimzi operasyonlar arasındadır.