Nöroloji ve nöroşirurji

Sinir sistemi anatomisi fizyolojisi ve patolojileri ile günümüzde insan tıbbının bile en derinlikli konularındandır. Kedi ve köpeklerin sinir sistemi problemleri eksiksiz bir muayene, doğru tanı araçlarının kullanılması ve kesin teşhis gerektiren problemlerdir, konusunda uzmanlaşan hekimlerin muayene ve tetkikleri gerekmetedir.


Sinir sistemi ameliyatları olan beyin omurilik ameliyatları ise veteriner sahanın en zor ameliyatlarını kapsamaktadır. Tacrübeli hekim, uzmanlık, titiz bir ekip ve en az bunlar kadar önemlisi ileri düzey cerrahi ekipman gerektirmektedir.


Polikliniğimiz veteriner hekimi ali Burak kaplan halihazırda cerrahi uzmanlığı yapmaktadır. beyin omurilik cerrahisi konusunda tezini sunum aşamasına getiren doktorumuzun hakemli bir ulusal tıp dergisinde beyin omurilik tümörleri konulu derlemesi yayınlanmıştır.
Veteriner hekim A. Burak Kaplan tarafından pek çok omurilik cerrahi vakası gerçekleştirilmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır. 


Tarfik kazaları yüksekten düşme sonucu omurilik yaralanmaları ateşli silahla yaralanma sonucunda omurilik kanalında kalan kurşun ve saçmalar ve defektleri yapılan laminectomi ve hemilaminectomi operasyonları ve omurga stabilizasyon teknikleri ile iyileştirilebilmektedir.