Genel cerrahi

Polikliniğimizde tüm genel cerrahi operasyonları kapalı devre anestezi makinası eşliğinde en az iki hekimin dahil olduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir.


Tüm yumuşak doku operasyonları , tümör operasyonları, perineal uretrostomi operasyonu , diyafram yırtığı oğerasyonları ve kısırlaştırmalar yıllardır uyguladığımız operasyonlar arasında yer almaktadır.