Son zamanlarda yapılan çalışmalar hayvanlardaki sinir sistemi tümörlerinin rastlanma sıklığının insanlardakine yaklaştığını göstermektedir. Sinir sistemi tümörlerinin köpeklerde diğer evcil hayvanlara nazaran daha fazla görüldüğü rapor edilmektedir. Sinir sistemi tümörlerinin teşhis edilmesinde direkt radyografi ve indirekt radyografinin (myelografi) yanısıra radyonuklei görüntüleme (sintigrafi), bilgisayarlı tomografi (BT) ve magnetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi özelleştirilmiş görüntüleme teknikleri de kullanılabilmektedir. Tedavide cerrahi, radyo terapisi ve kemoterapi kullanılmaktadır.

link:http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-sinir-sistemi-tumorleri-76778.html

-- 
A.Burak KAPLAN, DVM